-Tôi Muốn bình luận cho Atlas.

-Top 100. level. Guild. money

-Các Hệ thống boss, giết chết, sẽ phục hồi sau 12 giờ.

-Các Hệ thống trang phục khi sử dụng sản phẩm sẽ thay đổi char

hệ thống -Guild và biểu tượng của guild

-Equipment Nâng cấp hệ thống 15
![](http://muoriginguide.com/img/enhance.jpeg [/ img]

đồ trang sức -Đặt trên thiết bị
[img] http://images.guff.com/gallery/article/102009-2142 [/ img]
-Các Mạnh hơn các vật nuôi khi nó được đào tạo

-Có Đi qua những con quái vật và người chơi. trong trường

-Tôi ước. Nó có thể thay đổi ngôn ngữ. Để bản địa hoá các trò chơi

thành công -wish. Anh hùng của tôi  ❤  ❤  ❤  ❤
[hr][/hr]Xin lỗi vì vốn tiếng anh nghèo của tôi[/img])